Mededelingen voor de pers

Deze pagina bevat informatie speciaal bedoeld voor de pers. Het betreft de achtergrond van de projectgroep en de doelen die nagestreefd worden met het actievoeren.